Công ty Cổ phần Xây dựng số 11
HOME CÔNG BỐ THÔNG TIN
Các tài liệu thông tin phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Xin vui lòng bấm vào các liên kết dưới đây để tải nội dung:

Báo cáo tài chính năm 2018

Nghị quyết của HĐQT về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - VINACONEX 11
Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 62853101    Fax: 024 62853100